บรรยากาศร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2560 แด่คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษ
คุณช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท สุขทรรศน์ จำกัด และพนักงานบริษัทร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2560 แด่คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน...

ด้วยความมุ่งมั่น และ ความพร้อมของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และ เทคโนโลยีการนำเสนองาน ในระบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และ การสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทันสมัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวและ ได้รับการตอบสนองอย่างดี การได้รับมอบความไว้วางใจ จากบรรดาลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ อันประกอบเป็นแรงบันดาลใจ

ตัวอย่างผลงานของเราในรูปแบบ VDO Presentation แสดงให้เห็นถึงมุมมอง ต่างๆของผลงาน