คุณช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด และพนักงานร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
คุณช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด และพนักงานร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของ คุณเยาวลักษณ์ ศรีสมวงษ์ หัวหน้า Interior Design ทีม DA ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างรากฐานบริษัทฯ และเติบโตมาด้วยกันกว่า 30 ปี...

ด้วยความมุ่งมั่น และ ความพร้อมของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และ เทคโนโลยีการนำเสนองาน ในระบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และ การสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทันสมัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวและ ได้รับการตอบสนองอย่างดี การได้รับมอบความไว้วางใจ จากบรรดาลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ อันประกอบเป็นแรงบันดาลใจ

ตัวอย่างผลงานของเราในรูปแบบ VDO Presentation แสดงให้เห็นถึงมุมมอง ต่างๆของผลงาน